ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ. 33/2022 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια του είδους «Χαρτί υγείας, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου ΠΡΟΣ ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 33-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ. 32/2022 Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του είδους «Αναλώσιμα Υλικά Απολύμανσης & Καθαρισμού» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου ΠΡΟΣ ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ. 27/2022 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια της «Υπηρεσίας Επισκευής και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Κτιρίου (Ετήσια Συντήρηση Ανελκυστήρων και Έκδοση Πιστοποιητικών Καλής Λειτουργίας)» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ. 26/2022 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια του είδους «Χαρτί υγείας, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου ΠΡΟΣ ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26-2022

 

1 2 3 14