ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ.04/2023 Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια της υπηρεσίας «Συλλογής, Μεταφοράς και Επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ/ΑΕΑ)» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4 -2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ.01/2023 Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια προμήθεια της υπηρεσίας «Συλλογής, Μεταφοράς και Επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ/ΑΕΑ)» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου

6. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1 -2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ. 33/2022 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια του είδους «Χαρτί υγείας, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου ΠΡΟΣ ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 33-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ. 32/2022 Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του είδους «Αναλώσιμα Υλικά Απολύμανσης & Καθαρισμού» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου ΠΡΟΣ ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ. 27/2022 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια της «Υπηρεσίας Επισκευής και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Κτιρίου (Ετήσια Συντήρηση Ανελκυστήρων και Έκδοση Πιστοποιητικών Καλής Λειτουργίας)» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ. 26/2022 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια του είδους «Χαρτί υγείας, πετσέτες χειρός και χαρτοπετσέτες» για τις ανάγκες του Νοσοκομείου ΠΡΟΣ ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26-2022

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ υπ΄αριθ. 19/2022 κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια της υπηρεσίας δύο Τραπεζοκόμων για τις ανάγκες του Τμήματος Διατροφής του νοσοκομείου για τρεις μήνες ΠΡΟΣ ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19-2022

1 2 3 4