Διακήρυξη αριθ. 20/2022 για Σύμβαση Προμήθειας του είδους: «ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ, ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ, ΜΑΣΚΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ, ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 70.717,20 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20-2022

1 2 3 6