Διακήρυξη αριθ. 41/2020 για Σύμβαση προμήθειας υλικών (με τοποθέτηση) για την δημιουργία «ήσυχου δωματίου» για τις ανάγκες της Ψυχιατρικής Κλινικής Παιδιών και Εφήβων με Ανοικτή Διαδικασία και εκτιμώμενη αξία 11.975,40€ άνευ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 41-2020 -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΥΔ 2

1 2 3 5