Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ2613 612 100
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ2613 612 191
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ2613 612 191
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ2613 612 158
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ2613 612 213
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ2613 612 184
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ2613 612 185
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ2613 612 163
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ2613 612 110
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ2613 612 104
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ2613 612 140
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ2613 612 141, 2613 612 212
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΛΙΚΟΥ2613 612 127
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ2613 612 155
ΑΡΧΕΙΟ2613 612 103
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ2613 612 151
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ2613 612 194
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ2613 612 134
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ2613 612 167, 2613 612 205
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ2613 612 206
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ2613 612 198
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ2613 612 166
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ2613 612 182
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ2613 612 188
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ2613 612 117
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Ι.2613 612 162
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ2613 612 165, 2613 612 105
ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ2613 612 172
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ2613 612 177
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 2613 612 160
ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ2613 612 201
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ2613 612 111
ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΟ2613 612 169, 2613 612 168
ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΟ2613 612 114
ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ2613 612 225
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ2613 612 116
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ2613 612 156
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ2613 612 181
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ2613 612 171
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ2613 612 157
ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ2613 612 161
ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ & ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ2613 612 211
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ2613 612 126
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ2613 612 203
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ2613 612 128
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 2613 612 120
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ2613 612 195
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ2613 635 149
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ2613 612 138
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΩΡΛ2613 612 137
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΩΡΛ2613 612 204
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ2613 612 144
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ2613 612 122
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ2613 612 146
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ2613 612 147
ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ2613 612 152
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ2613 612 216
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ2613 612 148
ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΩΡΩΝ2613 612 121
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ2613 612 107
ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ Μ.Ν.Μ.Α2613 612 153
ΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΣ2613 612 132
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ2610 241 256, 2610 240 535
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ (ΤΣΑΛΙΚΗΣ)2610 272 746
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚεΦΙΑπ2610 333 666
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚεΦΙΑπ2610 346 451
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ2613 612 209
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ2613 612 256, 2610 240 535
τελευταία ενημέρωση 11/10/2019