Για τον Πολίτη

Ο σεβασμός των παιδιών αλλά και των γονέων/κηδεμόνων είναι αρχή του Νοσοκομείου μας. Κατανοώντας την ανάγκη τους να ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του Νοσοκομείου αλλά και για θέματα υγείας των παιδιών τους δημιουργήθηκαν συγκεκριμένες σελίδες στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου προκειμένου να βοηθήσουν προς αυτή την κατάσταση.