Χρήσιμες Πληροφορίες

 • Για λόγους υγειονομικής ασφάλειας και πρόληψης λοιμώξεων κατά τη διάρκεια του επισκεπτηρίου, δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη παρουσία των δύο ατόμων για κάθε ασθενή, συμπεριλαμβανομένου του συνοδού, οι οποίοι μπορούν να εναλλάσσονται. Επίσης οι επισκέπτες πρέπει να αποφεύγουν την επίσκεψη στο νοσοκομείο αν έχουν προσβληθεί από κάποια ίωση ή ασθενούν από άλλο μεταδοτικό νόσημα.
 • Συνοδός ασθενούς θεωρείται ο γονέας ή ο επίσημος κηδεμόνας του παιδιού. Σε αυτόν μόνο δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την πορεία της υγείας και για την νοσηλεία του ασθενούς.
 • Η διατροφή των ασθενών είναι ευθύνη του Νοσοκομείου και έχει καθορισθεί ανάλογα με την πάθησή τους από το αρμόδιο Τμήμα Διατροφής του Νοσοκομείου κατόπιν ιατρικών οδηγιών και οι επισκέπτες δεν επιτρέπεται να διαταράσσουν το διαιτολόγιο των νοσηλευόμενων παιδιών προσφέροντάς τους φαγητό, γλυκά ή άλλα τρόφιμα. Η καλή σας επιθυμία να φέρετε δικό σας φαγητό θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με τον θεράποντα ιατρό και την προϊσταμένη/νο της κλινικής, έτσι ώστε να έχετε πάρει τις κατάλληλες οδηγίες.
 • Κατά τη διάρκεια παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών και των ιατρικών επισκέψεων οι επισκέπτες απομακρύνονται από τους θαλάμους.
 • Μετά τη λήξη του ωραρίου επισκεπτηρίου, για την φροντίδα των νοσηλευόμενων μικρών ασθενών επιτρέπεται η παρουσία αυστηρά ενός μόνο συνοδού.
 • Η τυχόν άρνηση επισκεπτών ή συνοδών να προσαρμοστούν στους ανωτέρω κανόνες του Νοσοκομείου συνιστά το ποινικό αδίκημα της διατάραξης της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας (άρθρο 172 του Π.Κ.) που διώκεται αυτεπάγγελτα και σε περίπτωση παράβασής τους η Διοίκηση του Νοσοκομείου εξουσιοδοτεί το προσωπικό ασφαλείας να προβαίνει άμεσα σε κάθε νόμιμη ενέργεια.
 • Σας υπενθυμίζουμε ότι το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου.
 • Αποφύγετε τη χρήση οποιασδήποτε θερμικής εστίας εντός των θαλάμων νοσηλείας.
 • Βοηθήστε στην διατήρηση της καθαριότητας των θαλάμων.
 • Ο εξοπλισμός των θαλάμων (κλίνες-κούνιες-κομοδίνα-ιματισμός) προορίζονται για αποκλειστική χρήση των ασθενών.
 • Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Ιατρό του ασθενούς και το γραφείο κίνησης τακτοποιείστε τα απαραίτητα έγγραφα για την διαδικασία εισαγωγής και για το κόστος νοσηλείας πριν την έξοδο του ασθενούς από το Νοσοκομείο.
 • Τα προσωπικά σας αντικείμενα (χρήματα, κινητό κλπ.) φυλάσσονται με δική σας ευθύνη.
 • Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία θα απευθύνεστε στους Προϊσταμένους των κλινικών.

 

Η Διεύθυνση και το Νοσηλευτικό προσωπικό σας ευχαριστεί για την κατανόηση και την συνεργασία σχετικά με τις παραπάνω οδηγίες, οι οποίες έχουν στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης νοσηλείας, αλλά και τη διευκόλυνση του νοσηλευτικού έργου.