Διαδικασία Εισιτηρίου - Εξιτηρίου

Η ανάγκη εισαγωγής στο Νοσοκομείο κρίνεται από ιατρό του Νοσοκομείου μετά από εξέταση στα τακτικά ιατρεία καθώς και από τον εφημερεύοντα ιατρό στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Εισαγωγές γίνονται επίσης μετά από διακομιδή από άλλα νοσοκομεία κατόπιν συνεννόησης. Οι εισαγωγές διακρίνονται σε προγραμματισμένες/τακτικές και επείγουσες ανάλογα με το πρόβλημα του περιστατικού. Η διαδικασία εισιτήριου – εξιτηρίου είναι παρόμοια ανεξαρτήτως από το είδος της εισαγωγής.

Ο ιατρός συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία στο εισιτήριο και στη συνέχεια οι γονείς/κηδεμόνες διευθετούν θέματα σχετικά με ταυτοποίηση, ασφαλιστικές καλύψεις κλπ. στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών.

 

Απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να έχουν μαζί τους οι γονείς/κηδεμόνες είναι:

Για άτομα με ασφαλιστική κάλυψη (εκτός ασφαλισμένων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας)

  • ΑΜΚΑ άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένου
  • ΑΦΜ γονέα κηδεμόνα

Για άτομα με ασφαλιστική κάλυψη Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

  • ΑΜΚΑ άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένου
  • Βιβλιάριο υγείας

 

Αφού ολοκληρωθεί η νοσηλεία ο ασθενής παίρνει εξιτήριο καθώς και τις αντίστοιχες οδηγίες για την κάθε περίπτωση από τον θεράποντα ιατρό. Η διαδικασία του εξιτήριο περιλαμβάνει τα εξής:

Άτομα με ασφαλιστική κάλυψη παίρνουν ένα αντίγραφο του εξιτηρίου, χωρίς να πληρώσουν κάτι στο νοσοκομείο.

Άτομα με ασφαλιστική κάλυψη από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΝ, ΓΕΣ, ΓΕΑ) προσκομίζουν το βιβλιάριο ασθενείας όπου συμπληρώνονται οι απαιτούμενες πληροφορίες και μαζί με μια βεβαίωση νοσηλείας σφραγίζουν το βιβλιάριο σε έναν ελεγκτή στρατιωτικό ιατρό και στη συνέχεια προσκομίζουν το απόκομμα στο Νοσοκομείο.

 

Για άτομα με ιδιωτική ασφάλεια

Το νοσοκομείο δεν έχει σύμβαση με καμιά ασφαλιστική εταιρεία.

Η διαδικασία εισιτηρίου – εξιτηρίου είναι παρόμοια και για τους νοσηλευόμενους με ιδιωτική ασφάλεια. Απλά θα πρέπει να πληρώσουν κατά την έξοδο από το Νοσοκομείο και να προσκομίσουν στην ασφαλιστική τους εταιρεία τα απαιτούμενα έγγραφα για να τους δοθούν τα χρήματα:

  • Δελτίο παροχής υπηρεσιών
  • Αντίγραφο εξιτηρίου
  • Ιατρική βεβαίωση νοσηλείας

 

Για ιδιώτες

Σε επείγουσες περιπτώσεις πληρώνουν το 50% στην εισαγωγή και το υπόλοιπο στην έξοδο.

Σε προγραμματισμένες περιπτώσεις πληρώνεται το 100% στην εισαγωγή.

Σε όλες τις περιπτώσεις νοσηλείας στο Νοσοκομείο θα πρέπει να μιλήσετε και να συμβουλευτείτε το Γραφείο Κινήσεως. Για οποιαδήποτε χρέωση αν χρειαστεί να επιβληθεί θα πρέπει να έχει διευκρινιστεί από το αρμόδιο γραφείο και μόνο. Δεν οφείλονται χρήματα σε κανέναν άλλον εκτός ή εντός του Νοσοκομείου και κανένας δεν είναι εξουσιοδοτημένος να εισπράξει χρήματα πλην των υπαλλήλων του συγκεκριμένου γραφείου.
Αν κάποιος εργαζόμενος ή άλλο άτομο εκτός Νοσοκομείου σας ζητήσει χρήματα ή κάποιο αντάλλαγμα για να μεσολαβήσει για οποιαδήποτε εξυπηρέτησή σας σας εξαπατάει. Σε αυτήν την περίπτωση παρακαλείστε να το καταγγείλετε αμέσως ώστε η Διοίκηση να δράσει κατάλληλα.