Πληροφορίες για την Υγεία του Παιδιού

Σε μια προσπάθεια ενημέρωσης για θέματα υγείας που αφορούν του μικρούς ασθενείς το Νοσοκομείο σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες με άρθρα ή άλλα μέσα για θέματα καθημερινά και συχνά ώστε η αντιμετώπιση να είναι στοχευμένη και άμεση για να είναι και αποτελεσματική είτε κατ’ οίκον είτε στο Νοσοκομείο.