Ρούλα Γεωργίου – Χασαποπούλου

Ρούλα Γεωργίου – Χασαποπούλου

Αναισθησιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια

  • Τηλέφωνο: