ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 2/2020

ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ Β.ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΑΣΕΠ απόφαση ενστάσεων

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΙΠΤΤΕΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΙΠΤΕΩΝ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ Β.ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2020 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Υ.Ε ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΟΧ-1

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ 4

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δ.Ε ΠΡ.ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ..

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Δ.Ε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Δ.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Υ.Ε ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Υ.Ε. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ