Εγκαταστάσεις

Το Καραμανδάνειο βρίσκεται σε οικόπεδο 20.000 m2 και το συνολικό εμβαδόν της κτιριακής δομής (υπόγειο, ισόγειο, Α΄ και Β΄ όροφος και Δώμα) να φτάνει τα 4.778 m2. Το μεγαλύτερο τμήμα έχει κατασκευασθεί περίπου το 1950 και αποτελούσε τις εγκαταστάσεις του Πρεβεντορίου. Κτιριακά συμπληρώθηκε την δεκαετία του 1980 και με επιφάνεια περίπου 800 m².

 • Στο υπόγειο, επιφάνειας 570 m², βρίσκονται:
  • Φαρμακείο
  • Πλυντήρια
  • Αξονικός Τομογράφος με το γραφείο των Ιατρών και του Ακτινοφυσικού
 • Στο ισόγειο, επιφάνειας 980 m², βρίσκονται:
  • Τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
  • Τα Επείγοντα Περιστατικά
  • Το Γραφείο Κίνησης και Εξωτερικών Ιατρείων
  • Το Ακτινολογικό Εργαστήριο
  • Οι Διοικητικές Υπηρεσίες
 • Στον Α’ όροφο, επιφάνειας 1700 m², βρίσκονται:
  • Τα Χειρουργεία
  • Το Βιοπαθολογικό – Βιοχημικό Εργαστήριο
  • Το Τμήμα Προληπτικού Ελέγχου για Αιμοσφαιρινοπάθειες (Μεσογειακή Αναιμία κλπ)
  • Η Χειρουργική Κλινική
  • Το Φυσιοθεραπευτήριο
  • Η Κοινωνική Υπηρεσία
  • Η Μονάδα Μεταγγίσεων Παιδιών με Μεσογειακή Αναιμία
  • Τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας
  • Το Τμήμα Διατροφής και Παρασκευής Τροφής (Γαλακτοκομείο – Κουζίνα)
  • Η Τραπεζαρία
 • Στον Β’ όροφο, επιφάνειας 1128 m², βρίσκονται:
  • Η Παιδιατρική Κλινική
  • Η Μονάδα Προώρων
  • Η Επισκέπτρια Υγείας
 • Στο δώμα, επιφάνειας 400 m², βρίσκονται:
  • Το Ακουολογικό Εργαστήριο
  • Ο Εγκεφαλογράφος