Επιστημονικό Συμβούλιο

ΠρόεδροςΑθηνά Κοντραφούρη
ΑντιπρόεδροςΚωνσταντίνος Μουρτζούχος
Τακτικό ΜέλοςΔιονυσία Γαραντζιώτη
Τακτικό ΜέλοςΑθανάσιος Φίλιας
Τακτικό ΜέλοςΝικόλαος Ζάγκος
Τακτικό ΜέλοςΕυάγγελος Μπυσίρης
Τακτικό ΜέλοςΓεώργιος Γραμματίκας
Τακτικό ΜέλοςΠερσεφόνη Γερμενή

Γραμματέας του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι η κα Μαχαίρα Χαρίκλεια.

 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου όπως και σε κάθε νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελείται από:

 • Έναν (1) ιατρό με θέση Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα προσωρινού προϊσταμένου με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο.
 • Δύο (2) ιατρούς με βαθμό Διευθυντή Εθνικού Συστήματος Υγείας με τους αναπληρωτές τους.
 • Έναν ιατρό με βαθμό Επιμελητή Α’ με τον αναπληρωτή του.
 • Έναν ιατρό με βαθμό Επιμελητή Β’ με τον αναπληρωτή του.
 • Έναν επιστήμονα ΠΕ της Ιατρικής Υπηρεσίας, μη ιατρό με τον αναπληρωτή του.
 • Έναν επιστήμονα ΤΕ της Ιατρικής Υπηρεσίας με τον αναπληρωτή του.
 • Έναν ειδικευόμενο ιατρό με τον αναπληρωτή του.
 • Έναν Νοσηλευτή με τον αναπληρωτή του.

 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για θέματα σχετιζόμενα με την αποτελεσματική παροχή φροντίδας υγείας στους νοσηλευόμενους και τους εξωτερικούς ασθενείς του Νοσοκομείου. Στις αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου επίσης περιλαμβάνονται:

 • Η κατάρτιση και εισήγηση προγραμμάτων εφημεριών των ιατρών και του λοιπού επιστημονικού προσωπικού καθώς και η έγκαιρη υποβολή τους στον Διοικητή
 • H συγκρότηση και παρακολούθηση της δραστηριότητας επιστημονικών και άλλων επιτροπών του Νοσοκομείου και όποιων άλλων επιτροπών ή ομάδων εργασίας συσταθούν από τον Διοικητή
 • Η οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, με συμμετοχή ειδικών επιστημόνων εκτός Νοσοκομείου, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.
 • Η οργάνωση και η ενημέρωση της κλασικής και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του Νοσοκομείου.
 • Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας.
 • Η εισήγηση, προς τον Διοικητή, μέτρων που αφορούν στη βελτίωση της λειτουργίας των επί μέρους μονάδων του Νοσοκομείου, στη θέσπιση προτεραιοτήτων κατά τον προγραμματισμό της προμήθειας εξοπλισμού ή υγειονομικού υλικού και σε οτιδήποτε κριθεί, από τον Διοικητή, ότι δύναται να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων προς τους ασθενείς υπηρεσιών.