Πιστοποιήσεις

Στο Νοσοκομείο ακόμα δεν υπάρχουν υπηρεσίες που να διαθέτουν πιστοποίηση από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (International Organization for Standardization). Παρόλα αυτά αρκετά είναι τα τμήματα του Νοσοκομείου που λειτουργούν με προϋποθέσεις ISO.

Συγκεκριμένα το τμήμα διατροφής είναι εναρμονισμένο με το σύστημα αυτοελέγχου (HACCP) μετά από ελέγχους του επίσημου ελεγκτικού κλιμακίου του ΕΦΕΤ (ετησίως). Επίσης τα εργαστήρια συμμετέχουν σε προγράμματα εξωτερικών ποιοτικών ελέγχων. Συγκεκριμένα της εταιρείας BIORAD, του ΕΣΕΑΠ (Εθνικό Σύστημα Εξωτερικής Αξιολόγησης), της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, της εταιρείας UKNEQAS (United Kingtom National External Quality Assessment Schemes).

Εννοείται ότι η Νοσηλευτική εξασκείται σύμφωνα με τις αρχές και τη μεθοδολογία της Νοσηλευτικής Επιστήμης και τον κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας.

Για την διάγνωση, αντιμετώπιση και παρακολούθηση ακολουθούνται οι Αμερικάνικες ή οι Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες (GUIDELINES) των αντίστοιχων ειδικοτήτων για τα οξέα και χρόνια περιστατικά.