Ασφαλιστικός ΦορέαςΑριθμός Εισαγωγών
ΕΟΠΥΥ2000
Ανασφάλιστοι Έλληνες Πολίτες242
ΓΕΑ/ΓΕΝ/ΓΕΣ36
Ανασφάλιστοι Αλλοδαποί599
Πρόσφυγες - Μετανάστες3
Λοιποί16
Χωρίς Ασφάλεια134
Σύνολο3030
Ασφαλιστικός ΦορέαςΑριθμός Εισαγωγών
ΕΟΠΥΥ4226
Ανασφάλιστοι Έλληνες Πολίτες1499
ΓΕΑ/ΓΕΝ/ΓΕΣ84
Ανασφάλιστοι Αλλοδαποί119
Πρόσφυγες - Μετανάστες10
Λοιποί51
Χωρίς Ασφάλεια298
Σύνολο6287
Ασφαλιστικός ΦορέαςΑριθμός Εισαγωγών
ΕΟΠΥΥ4186
Ανασφάλιστοι Έλληνες Πολίτες1312
ΓΕΑ/ΓΕΝ/ΓΕΣ92
Ανασφάλιστοι Αλλοδαποί127
Πρόσφυγες - Μετανάστες10
Λοιποί59
Χωρίς Ασφάλεια260
Σύνολο6046
Ασφαλιστικός ΦορέαςΑριθμός Εισαγωγών
ΕΟΠΥΥ4238
Ανασφάλιστοι Έλληνες Πολίτες1092
ΓΕΑ/ΓΕΝ/ΓΕΣ92
Ανασφάλιστοι Αλλοδαποί100
Πρόσφυγες - Μετανάστες5
Λοιποί130
Χωρίς Ασφάλεια289
Σύνολο5946