ΙατρείαΕξετασθέντα Άτομα
Παιδιατρικό8253
Παιδοχειρουργικό3759
Ορθοπεδικό7575
Ω.Ρ.Λ.2429
Νευρολογικό148
Παιδοψυχιατρικό3045
Ψυχολόγος330
Ενδοκρινολογικό913
Πνευμονολογικό289
Οφθαλμολογικό677
ΚεΦΙΑπ1434
Λογοθεραπείες στο Νοσοκομείο334
Σύνολο29186
ΙατρείαΕξετασθέντα Άτομα
Παιδιατρικό12324
Παιδοχειρουργικό5830
Ορθοπεδικό11988
Ω.Ρ.Λ.3596
Νευρολογικό568
Παιδοψυχιατρικό4957
Ψυχολόγος707
Ενδοκρινολογικό1482
Πνευμονολογικό503
Οφθαλμολογικό989
ΚεΦΙΑπ2953
Λογοθεραπείες στο Νοσοκομείο178
Σύνολο46075
ΙατρείαΕξετασθέντα Άτομα
Παιδιατρικό12824
Παιδοχειρουργικό5361
Ορθοπεδικό13320
Ω.Ρ.Λ.3993
Νευρολογικό796
Παιδοψυχιατρικό3568
Ψυχολόγος1086
Ενδοκρινολογικό1685
Πνευμονολογικό583
Οφθαλμολογικό59
ΚεΦΙΑπ2735
Λογοθεραπείες στο Νοσοκομείο0
Σύνολο46010
ΙατρείαΕξετασθέντα Άτομα
Παιδιατρικό13473
Παιδοχειρουργικό7734
Ορθοπεδικό12555
Ω.Ρ.Λ.3785
Νευρολογικό858
Παιδοψυχιατρικό3055
Ψυχολόγος1076
Ενδοκρινολογικό1404
Πνευμονολογικό630
Οφθαλμολογικό59
ΚεΦΙΑπ1998
Λογοθεραπείες στο Νοσοκομείο0
Σύνολο46627