Τμήμα/ΜονάδαΕπείγουσεςΤακτικέςΣύνολοΔιακομιδέςΗμέρες ΝοσηλείαςΜέση Διάρκεια ΝοσηλείαςΜέση Κάλυψη Κλινών
Παθολογικό Τμήμα91218936749494.170.4832
Τμήμα Προώρων34135349710.310.2471
Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας0751751076610.8579
Παιδοχειρουργικό Τμήμα569158727613211.720.5582
Ορθοπεδικό Τμήμα1973323043991.80.2087
ΩΡΛ Τμήμα19016035005271.480.5736
Σύνολα1902112030292084592.390.457
Τμήμα/ΜονάδαΕπείγουσεςΤακτικέςΣύνολοΔιακομιδέςΗμέρες ΝοσηλείαςΜέση Διάρκεια ΝοσηλείαςΜέση Κάλυψη Κλινών
Παθολογικό Τμήμα190812020183972243.470.44
Τμήμα Προώρων61263593513.170.26
Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας0148814880149010.82
Παιδοχειρουργικό Τμήμα89564715421530201.920.64
Ορθοπεδικό Τμήμα38097477510332.130.24
ΩΡΛ Τμήμα63630693910781.540.59
Σύνολα33072984629173147892.310.45
Τμήμα/ΜονάδαΕπείγουσεςΤακτικέςΣύνολοΔιακομιδέςΗμέρες ΝοσηλείαςΜέση Διάρκεια ΝοσηλείαςΜέση Κάλυψη Κλινών
Παθολογικό Τμήμα182310819332272243.50.42
Τμήμα Προώρων68068893511.750.24
Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας0143814380149010.79
Παιδοχειρουργικό Τμήμα787599138914302020.59
Ορθοπεδικό Τμήμα442101543810332.430.31
ΩΡΛ Τμήμα72603675210781.590.59
Σύνολα31922849604654147892.370.44
Τμήμα/ΜονάδαΕπείγουσεςΤακτικέςΣύνολοΔιακομιδέςΗμέρες ΝοσηλείαςΜέση Διάρκεια ΝοσηλείαςΜέση Κάλυψη Κλινών
Παθολογικό Τμήμα142839718253068763.660.42
Τμήμα Προώρων4711581891111.250.24
Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας0152615260152810.83
Παιδοχειρουργικό Τμήμα8864661352725901.90.54
Ορθοπεδικό Τμήμα355183538515542.850.35
ΩΡΛ Τμήμα29733763429861.550.54
Σύνολα30132920593362144452.40.44