Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών

Με κύριο στόχο την αύξηση της εθελοντικής αιμοδοσίας στην περιοχή μας και ευαισθητοποιημένοι από τα προβλήματα των μικρών ασθενών γιατροί, νοσηλευτές και άλλοι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου, ιδρύουν το 2001 το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών «Ο Άγιος Στυλιανός», ο οποίος γίνεται μέλος της Π.Ο.Σ.Ε.Α (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών).

Τακτικό μέλος του Συλλόγου μπορεί να είναι οποιοσδήποτε κάτοικος της ευρύτερης περιοχής Πατρών που μπορεί και θέλει να αιμοδοτεί εθελοντικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Ταυτόχρονα κάθε τακτικό μέλος επωφελείται από τη βοήθεια και συμπαράσταση της αιμοδοσίας όταν ο ίδιος ή άμεσο συγγενικό του πρόσωπο χρειάζεται μετάγγιση.

Ο Σύλλογος δραστηριοποιείται μέσα και έξω από το νοσοκομείο, με στόχο τη διάδοση του πνεύματος προσφοράς και αλληλεγγύης που διέπει την εθελοντική αιμοδοσία, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων της περιοχής μας. Συνεργάζεται με τα Κέντρα Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών και του Γενικού Νοσοκομείου «Ο Άγιος Ανδρέας», καθώς και με άλλους Συλλόγους και φορείς. Η Συνεργασία του Συλλόγου με τις Διευθύνσεις Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και η ενημέρωση των μαθητών σε θέματα εθελοντικής αιμοδοσίας, έχει επιφέρει μεγάλο αριθμό νέων εθελοντών αιμοδοτών.

Έχει διοργανώσει με μεγάλη επιτυχία δύο Αμφικτιονίες Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών: την  22η Αμφικτιονία το 2008 και την 32η Αμφικτιονία το 2018.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών «Ο Άγιος Στυλιανός» είναι:

Στοιχεία Επικοινωνίας