Διοικητική - Οικονομική Υπηρεσία

Η Διοικητική Υπηρεσίας διαχειρίζεται κάθε διοικητικό και οικονομικό θέμα του Νοσοκομείου, φροντίζει για την εξυπηρέτηση των ασθενών και του προσωπικού του Νοσοκομείου καθώς και την υποστήριξη των εξωτερικών ιατρείων.

 

Διευθύντρια

Κωνσταντίνα Στόγια

Τηλ.: 2613 612 110

 

Οι αρμοδιότητες της Διοικητικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου καθώς και των τμημάτων της περιγράφονται στον οργανισμό του νοσηλευτικού ιδρύματος.