Αυτοτελή Γραφεία

Τα αυτοτελή γραφεία έχουν σχέση με την υποστήριξη των ιατρείων καθώς και την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των ασθενών σε θέματα νοσηλίων, τηλεφωνικών ραντεβού, εισιτηρίων και εξιτηρίων, πιστοποιητικών και ιατρικών βεβαιώσεων. Επίσης συγκεντρώνουν και καταθέτουν ό,τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την διεκδίκηση της πληρωμής των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτά είναι:

  • Γραφείο Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων, Επειγόντων Περιστατικών και ΚΕΦΙΑΠ
  • Γραφείο Κίνησης Ασθενών