Γραφείο Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων, Επειγόντων Περιστατικών και ΚΕΦΙΑΠ

Το γραφείο είναι υπεύθυνο για τη γραμματειακή υποστήριξη των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών και του ΚΕΦΙΑΠ και τηρεί τα αρχεία των βιβλίων κίνησης των εξωτερικών ιατρείων, Επειγόντων Περιστατικών και του ΚΕΦΙΑΠ των οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το προσωπικό των συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει τους ασθενείς. Επίσης χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησης τους και φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων.

 

Προσωπικό

  • Παναγιώτης Τζαβάρας, Υπεύθυνος Γραφείου

 

Τηλ.: 2613 612 206