Γραφείο Κίνησης Ασθενών

Το γραφείο φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρίων ασθενών μετά από έγγραφη εντολή του αρμόδιου ιατρού του αντίστοιχου τμήματος και την τήρηση καταλόγου αναμονής εισαγωγής καθώς και για τη λογιστική παρακολούθηση του λογαριασμού των νοσηλευομένων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας σύμφωνα με τα παραστατικά που κατατίθενται από τα ιατρικά τμήματα και το Φαρμακείο και την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων. Επίσης χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησής τους και φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων. Η ευθύνη της φύλαξης και σωστής αρχειοθέτησης των ιατρικών φακέλων όλων των ασθενών ανήκει στο συγκεκριμένο γραφείο.

 

Προσωπικό

  • Παναγιώτης Τζαβάρας, Υπεύθυνος Γραφείου
  • Χριστίνα Πανίτσα
  • Μαριλένα Κούκια

Τηλ.: 2613 612 205, 2613 612 167

  • Παναγιώτα Καΐτσα (αρχείο ιατρικών φακέλων ασθενών)
    Τηλ.: 2613 612 103