Τεχνικό Τμήμα

Οι αρμοδιότητες του Tεχνικού Τμήματος μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη συντήρηση και τις επισκευές όλων των οικοδομικών στοιχείων των κτιρίων του νοσοκομείου και τον κάθε μορφής ξενοδοχειακού τύπου εξοπλισμό του νοσοκομείου, καταβάλλοντας ιδιαίτερη φροντίδα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ καθώς και τη συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου είτε αναφέρεται σε περιοχές με φύτευση είτε σε χώρους στάθμευσης  φροντίζοντας για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ. Επίσης καταρτίζει μελέτες για την εκτέλεση έργων, επιβλέπει την εκτέλεσή τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και έχει την ευθύνη για την παραλαβή τους και εκτελεί έργα ανάπτυξης, συντήρησης και διαρκούς βελτίωσης των μηχανολογικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και υλικών. Σημαντική επίσης είναι η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, παροχής αερίων, των εγκαταστάσεων παροχής νάρκωσης στα χειρουργεία και γενικά για την ομαλή λειτουργία των τεχνολογικών εγκαταστάσεων.

 

Προσωπικό

  • Φώτιος Δημακόπουλος, Προϊστάμενος
    Τηλ.: 2613 612 198
  • Αντώνιος Δημητρόπουλος
  • Ηλίας Καϊπαλέξης
  • Παναγιώτης Μαρούδας
  • Αθανάσιος Νταγιούκλας
  • Χρήστος Στεργιόπουλος

 

Τηλ.: 2613 612 166