Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Το συγκεκριμένο τμήμα φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Νοσοκομείου τηρώντας αρχείο εργαζομένων και διαφυλάττοντας το προσωπικό μητρώο όλων των υπαλλήλων. Γενικά είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση και διασφάλιση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των υπαλλήλων του Νοσοκομείου.

 

Προσωπικό

  • Θεοδώρα Τσώλη, Προϊσταμένη
    Τηλ.: 2613 612 185
  • Μαρία Δημοπούλου
    Τηλ.: 2613 612 163