Τμήμα Γραμματείας

Το συγκεκριμένο τμήμα είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη όλων των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων και μονάδων του νοσοκομείου και τη διατήρηση αρχείου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου και τη διακίνηση της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής).

Επίσης παρέχει πληροφορίες γενικής φύσεως προς το κοινό και τους ασθενείς.

 

Προσωπικό

  • Ολυμπία Τρίγγου, Προϊσταμένη
    Τηλ.: 2613 612 191
  • Δώρα Πουλιάση