Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Το τμήμα είναι υπεύθυνο για την ορθολογική χρήση και την ομαλή λειτουργία της τεχνικής υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του νοσοκομείου και των αναλωσίμων γι’ αυτά υλικών, της διενέργεια προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης μηχανημάτων ιατρικού εξοπλισμού, τη σύνταξη και την επίβλεψη τήρησης των συμβολαίων συντήρησης καθώς και την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου στην ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

 

Προσωπικό

  • Χαρίλαος Σκιαδάς, Προϊστάμενος
    Τηλ.: 2613 612 182