Ιατρική Υπηρεσία

Οι επιστημονικές και διοικητικές αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την παροχή υπηρεσιών υγείας, την προώθηση και προαγωγή της υγείας, την εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει την υπηρεσία, την οργάνωση και προώθηση της έρευνας καθώς και τη κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και ανάπτυξη των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών από τη Διεύθυνση, τους τομείς και τα τμήματα. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και η επιστημονική και διοικητική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι σημαντικές αρμοδιότητες επίσης.

Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας

Γεώργιος Τάγαρης, Συντονιστής Διευθυντής Ορθοπεδικού Τμήματος
  • 2613 612 149