Χειρουργικός Τομέας

Ο χειρουργικός τομέας περιλαμβάνει τμήματα που αντιμετωπίζουν και νοσηλεύουν όλα τα περιστατικά που χρήζουν χειρουργική παρέμβαση και χειρουργική ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση. Αυτά είναι:

  • Παιδοχειρουργική κλινική
  • Ορθοπεδικό τμήμα
  • ΩΡΛ τμήμα
  • Αναισθησιολογικό τμήμα