Αναισθησιολογικό Τμήμα

Το Αναισθησιολογικό τμήμα του Νοσοκομείου λειτουργεί υπό τη Διεύθυνση της ιατρού κ. Ρούλα Γεωργίου – Χασαποπούλου. Αρχικά το τμήμα λειτουργούσε όπως και τα υπόλοιπα τμήματα με συνεργαζόμενους ιατρούς. Το 198χ διορίστηκε ο πρώτος Διευθυντής Αναισθησιολόγος κ. Φωστέρης. Το 1989 διορίστηκε ο δεύτερος μόνιμος αναισθησιολόγος η κα Ρούλα Γεωργία – Χασαποπούλου, η συμβολή της οποίας ήταν πολύ σημαντική στη διεύρυνση του εύρους των χειρουργικών επεμβάσεων που μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στο Νοσοκομείο, επειδή υπήρξε η δυνατότητα πλέον να αναλαμβάνονται και νεογνά, βρέφη και μικρότερα σε ηλικία παιδιά.
Οι στόχοι του τμήματος είναι:

 • Η παροχή ποιότητας στην αναισθησία για όλους τους παιδιατρικούς ασθενείς
 • Η προσφορά ικανοποίησης στους ασθενείς και τους γονείς τους για την συνολική περιεγχειρητική παρεχόμενη φροντίδα
 • Η προσπάθεια για την διαρκή up- to- date ενημέρωσή του ιατρικού προσωπικού με σκοπό την συνεχή βελτίωση μέσω της μάθησης
 • Η μετάδοση της γνώσης στους νέους εκπαιδευόμενους και όσους εκ των ειδικών επιλέγουν να παρακολουθήσουν για την απόκτηση ή βελτίωση των δεξιοτήτων τους, από τον χώρο της Αναισθησιολογίας ή άλλης ειδικότητας πχ. Παιδιατρικής

 

Το Αναισθησιολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου είναι υπεύθυνο για τη χορήγηση αναισθησίας σε νεογνά, βρέφη και παιδιά για τακτικές, έκτακτες ή επείγουσες επεμβάσεις, μικρής, μεσαίας ή μεγάλης βαρύτητας, περί τις 1800 ετησίως, που πραγματοποιούν οι χειρουργοί των Κλινικών Παιδοχειρουργικής, ΩΡΛ και Ορθοπεδικής αλλά και συνεργαζόμενοι άλλων Νοσοκομείων ιατροί, όπως Πλαστικοί Χειρουργοί, Οδοντίατροι, Γναθοχειρουργοί, Γενικοί Χειρουργοί.
Υπάρχει πλήρης περιεγχειρητική φροντίδα των μικρών ασθενών, η οποία

 • αρχίζει με την προεγχειρητική τους εκτίμηση (την προτεραία της επέμβασης συνήθως για τα τακτικά περιστατικά):
  • λήψη ιστορικού
  • κλινική εξέταση
  • οδηγίες
  • συστάσεις
  • ενημέρωση ασθενών και γονέων
 • συνεχίζεται με
  • τον έλεγχο των εργαστηριακών εξετάσεων
  • την προεγχειρητική επίσκεψη και επανεκτίμηση του ασθενούς
  • την λήψη συγκατάθεσης γονέα ή κηδεμόνα
 • κορυφώνεται με την διεγχειρητική αναισθησιολογική διαχείριση
  • χορήγηση γενικής αναισθησίας
  • blocks για μετεγχειρητική αναλγησία
  • oμετεγχειρητικές οδηγίες κλπ
 • ολοκληρώνεται δε με τις μετεγχειρητικές επισκέψεις για τον μετεγχειρητικό έλεγχο και επανεκτίμηση των ασθενών.

Επιπλέον χορηγείται εκτός χειρουργείου καταστολή σε ασθενείς που υποβάλλονται σε:

 • έλεγχο ακουστικών προκλητών δυναμικών εγκεφαλικού στελέχους
 • ηλεκτροεγκεφαλογράφημα
 • αξονική τομογραφία.

 

Το Αναισθησιολογικό Τμήμα εφημερεύει καθημερινά καλύπτοντας τις ανάγκες των Χειρουργικών Κλινικών αλλά και των λοιπών Τμημάτων του Νοσοκομείου (εκτίμηση και διαχείριση βαρέων περιστατικών της Παιδιατρικής Κλινικής ή των Επειγόντων, εφαρμογή ΚΑΡΠΑ, διακομιδές στην ΜΕΘ, διασφάλιση περιφερικών γραμμών, δυσχερείς αιμοληψίες κλπ), του μοναδικού Παιδιατρικού σε ολόκληρη την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
Πολύτιμοι συνεργάτες, συμπαραστάτες, συνοδοιπόροι στο δύσκολο έργο των ιατρών του Αναισθησιολογικού τμήματος είναι πάντα οι Νοσηλευτές του τμήματός.
Υπάρχει αγαστή συνεργασία με το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Νοσοκομείου, με κοινό σκοπό το άριστο αποτέλεσμα για τους μικρούς ασθενείς. Ομοίως άριστη είναι η συνεργασία με την ΜΕΘ Παίδων του ΠΓΝ Πατρών «Παναγία η Βοήθεια» και τις ΜΕΝ Νεογνών του ΠΓΝ Πατρών και του ΓΝ Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας».
Στο Τμήμα παρέχεται τρίμηνη εκπαίδευση στην Παιδοαναισθησία, ως ο νόμος προβλέπει για την λήψη της ειδικότητας στην Αναισθησιολογία. Έως σήμερα έχουν εκπαιδευθεί ως ειδικευόμενοι όλοι οι Αναισθησιολόγοι των Νοσοκομείων της πόλης των Πατρών και κάποιοι των Νοσοκομείων Ιωαννίνων, ενώ επί τρίμηνο ή εξάμηνο αυτοβούλως για απόκτηση εμπειρίας ειδικευμένοι Αναισθησιολόγοι των Νοσοκομείων Πατρών αλλά και άλλων πόλεων (Ιωαννίνων, Καλαμάτας, Αγρινίου, Άρτας, Πύργου). Σημαντική εμπειρία απέκτησαν και οι Αναισθησιολόγοι που υπηρέτησαν ως Επιμελητές Β΄ σε θέση Επικουρικού (με διετή θητεία η κα Χριστίνα Βέργη, Επιμελήτρια Β΄στο ΓΝ Καλαμάτας και τριετή θητεία η κα Μαρία Αντωνέλη, Επιμελήτρια Β΄στην ΜΕΘ Παίδων του ΠΓΝ Πατρών) ή σε προσωποπαγή θέση (επί οκταετία η κα Αθηνά Γκότση, Επιμελήτρια Α΄ στο ΓΝ Πατρών).
Όλοι οι ιατροί του Τμήματος συμμετέχουν ως εκπαιδευτές ή εκπαιδευόμενοι σε σεμινάρια ή συνέδρια της ειδικότητας ή συναφή.

Καινοτομία του Τμήματος

Με σκοπό την καλύτερη διαχείριση του ευαίσθητου παιδιατρικού αεραγωγού και την μείωση έως και εξάλειψη των επιπλοκών «καταργήθηκε» η χρήση τραχειοσωλήνα, αντικαθιστώντας τον με την Λαρυγγική Μάσκα και εφαρμόζοντας ενδοτραχειακή διασωλήνωση επιλεκτικά μόνον σε ελάχιστα περιστατικά.
Από το 1990 χρησιμοποιείται η Λαρυγγική Μάσκα στην πλειονότητα των ασθενών για επεμβάσεις της Παιδοχειρουργικής, Ορθοπεδικής, Πλαστικής, από το 1995 δε «ρουτίνα» και στα ΩΡΛ περιστατικά.

Ιατρικό Προσωπικό

Διευθύντρια Τμήματος

 • Μαρία Αντωνέλη, Διευθύντρια
  Τηλ.: 2613 612 120

Λοιποί Ιατροί ΕΣΥ