Ορθοπεδικό Τμήμα

Το ορθοπεδικό τμήμα παίδων του Νοσοκομείου λειτουργεί υπό τη Διεύθυνση του ορθοπεδικού ιατρού κ. Γεωργίου Τάγαρη. Αρχικά υπήρχε συνεργασία με ιδιώτες ορθοπεδικούς για τα περιστατικά του Νοσοκομείου μέχρι το 1990 όπου διορίστηκε ο ιατρός του ΕΣΥ κ. Μόρφης ως Διευθυντής του τμήματος. Στη συνέχεια διορίστηκαν οι ιατροί κ. Γεώργιος Χριστοδούλου, Γεώργιος Σδούκος και Απόστολος Βλάχος. Το τμήμα προβλέπεται να στελεχώνεται με 5 μόνιμους ιατρούς. Επί του παρόντος υπηρετεί ένας μόνιμος ιατρός ενώ εκκρεμεί η κρίση ενός ακόμα και η προκήρυξη δύο θέσεων ακόμα. Λειτουργούν τακτικά πρωινά και απογευματινά ιατρεία ενώ τα τακτικά χειρουργεία πραγματοποιούνται 2 φορές την εβδομάδα. Τα ορθοπεδικά χειρουργεία που πραγματοποιούνται στο Νοσοκομείο περιλαμβάνουν:

Το ορθοπεδικό τμήμα διαθέτει 12 κλίνες όπου νοσηλεύονται οι μικροί ασθενείς που χρήζουν παρακολούθηση και αντιμετώπιση.

 

Ιατρικό Προσωπικό

Διευθυντής Τμήματος

  • Γεώργιος Τάγαρης, Διευθυντής
    Τηλ.: 2613 612 149

Λοιποί Ιατροί ΕΣΥ

  • Άννα Κωνσταντοπούλου, Ορθοπεδικός, Επιμελήτρια Α’
  • Παντελής Τσουμπός, Ορθοπεδικός, Επιμελητής Α’
  • Ιωάννης Φραγγάκης, Ορθοπεδικός, Επιμελητής Β’

Επικουρικοί Ιατροί

  • Δημήτριος Ταταράκης, Ορθοπεδικός, Επιμελητής Β’
  • Αικατερίνη Μπαβέλου, Ορθοπεδικός, Επιμελήτρια Β’

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ. Γραφείου Ιατρών: 2613 612 138
Τηλ. Γραφείου Νοσηλευτών: 2613 612 144

Εκκρεμούν αποτελέσματα προκήρυξης θέσεων Επιμελητών Β΄