Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚεΦΙΑπ)

Το Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης (ΠΙΚΠΑ) αρχικά και ως Μονάδα Σπαστικών Παιδιών στη συνέχεια ενοποιήθηκε με το Νοσοκομείο το 2012 οπότε και μετονομάστηκε σε Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚεΦΙΑπ). Η συγκεκριμένη δομή λειτουργεί ανελλιπώς από το 1936. Το κτήριο βρίσκεται στην οδό 28ης Οκτωβρίου 1, Παραλία Πατρών. Είναι δομή νευραλγικής σημασίας λόγω του αντικειμένου εργασίας και της μοναδικότητας του σε όλη τη περιοχή της Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου.

Στόχος των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΚεΦΙΑπ είναι η αξιολόγηση, παρέμβαση και αποκατάσταση παιδιών και εφήβων με κινητικά ή/και νευρολογικά προβλήματα, διαταραχές λόγου-ομιλίας, διαταραχές αυτιστικού φάσματος και άλλες νευρολογικές, αναπτυξιακές διαταραχές, καθώς επίσης συμβουλευτική γονέων, ψυχολογική υποστήριξη και υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης και ένταξης.

Επιπλέον παρέχεται ένα νέο αξιολογητικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται στα πλαίσια αξιολόγησης όταν υπάρχουν υποψίες για αυτισμό και γίνεται σε πολλά κέντρα ειδικών θεραπειών καθώς και από ιδιώτες. Είναι μια  αξιολογητική διαγνωστική δοκιμασία την οποία μπορούμε να παρέχουμε στα παιδιά εκείνα που κάνουν ήδη θεραπείες αλλά και σε νέα παιδιά στα πλαίσια της αξιολόγησης. Η δοκιμασία «Παις» γίνεται σε παιδιά ηλικίας 18 μηνών έως 4 ετών  τα οποία δεν έχουν τις αναμενόμενες για την ηλικία τους αναπτυξιακές δεξιότητες ή καθυστερούν να μιλήσουν. Το «Παις» είναι το πρώτο σταθμισμένο ψυχομετρικό εργαλείο για την ανίχνευση διαταραχών αυτιστικού φάσματος στον ελληνικό πληθυσμό, δημιουργήθηκε από τη Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και βοηθάει στη διάκριση μεταξύ των παιδιών που εμφανίζουν μια απλή καθυστέρηση λόγου από εκείνα που παρουσιάζουν Διαταραχές Επικοινωνίας Αυτιστικού Φάσματος.  Όταν ένα παιδί έχει ανιχνευθεί από τη δοκιμασία ότι εμφανίζει Διαταραχές Επικοινωνίας Αυτιστικού Φάσματος, η πιθανότητα να είναι πράγματι έτσι, είναι 93.5% ενώ όταν δεν έχει ανιχνευθεί θετικά από τη δοκιμασία, είναι μόλις 3.1%. Επομένως είναι πολύ αξιόπιστη, ώστε ο παιδίατρος να παραπέμπει με ασφάλεια για παιδοψυχιατρική εκτίμηση τα παιδιά που τη χρειάζονται και κατ’ επέκταση να γίνεται πρώιμη και έγκαιρη παρέμβαση με θεραπείες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό επειδή η έγκαιρη παρέμβαση σε περιπτώσεις αναπτυξιακών διαταραχών αλλάζει την πρόγνωση τους και οδηγεί σε καλύτερη έκβαση ή και σε πλήρη αποκατάσταση στο 30-40% των περιπτώσεων.

Πιστοποίηση Αξιολόγησης Διαγνωστικών Τέστ

 

Συγκεκριμένα παρέχονται δωρεάν:

  • Λογοθεραπεία
  • Εργοθεραπεία
  • Φυσικοθεραπεία
  • Ψυχολογική υποστήριξη
  • Αντιμετώπιση συναισθηματικών κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων
  • Δοκιμασία «Παις»

 

Προκειμένου ένα παιδί να ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΚεΦΙΑπ προ-απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  • Γνωμάτευση από παιδοψυχίατρο ή παιδονευρολόγο δημόσιας δομής ή ιδιώτες άπου αναφέρεται το πρόβλημα του μικρού ασθενούς
  • Γνωμάτευση από παιδίατρο ότι δεν πάσχει από μεταδοτικό νόσημα
  • Βιβλιάριο εμβολιασμού
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης του μικρού ασθενούς

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ. Γραμματεία – Ραντεβού : 2610 333 666  ,  2610 322 365

Τηλ. Εργοθεραπεία : 2610 346451

Email : moc.l1721701894iamg@1721701894paife1721701894kikit1721701894yelis1721701894on1721701894

Δευτέρα – Παρασκευή  8:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.