Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚεΦΙΑπ)

Το Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης (ΠΙΚΠΑ) αρχικά και ως Μονάδα Σπαστικών Παιδιών στη συνέχεια ενοποιήθηκε με το Νοσοκομείο το 2012 οπότε και μετονομάστηκε σε Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚεΦΙΑπ). Η συγκεκριμένη δομή λειτουργεί ανελλιπώς από το 1936. Το κτήριο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης στην οδό Μιαούλη 42 και Μαιζώνος. Είναι δομή νευραλγικής σημασίας λόγω του αντικειμένου εργασίας και της μοναδικότητας του σε όλη τη περιοχή της Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου.

Στόχος των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΚεΦΙΑπ είναι η αξιολόγηση, παρέμβαση και αποκατάσταση παιδιών και εφήβων με κινητικά ή/και νευρολογικά προβλήματα, διαταραχές λόγου-ομιλίας, διαταραχές αυτιστικού φάσματος και άλλες νευρολογικές, αναπτυξιακές διαταραχές, καθώς επίσης συμβουλευτική γονέων, ψυχολογική υποστήριξη και υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης και ένταξης.

 

Συγκεκριμένα παρέχονται δωρεάν:

  • Λογοθεραπεία
  • Εργοθεραπεία
  • Φυσικοθεραπεία
  • Ψυχολογική υποστήριξη
  • Αντιμετώπιση συναισθηματικών κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων

 

Προκειμένου ένα παιδί να ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΚεΦΙΑπ προ-απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  • Γνωμάτευση από παιδοψυχίατρο ή παιδονευρολόγο δημόσιας δομής ή ιδιώτες άπου αναφέρεται το πρόβλημα του μικρού ασθενούς
  • Γνωμάτευση από παιδίατρο ότι δεν πάσχει από μεταδοτικό νόσημα
  • Βιβλιάριο εμβολιαμού
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης του μικρού ασθενούς

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ. Γραμματεία : 2610 333 666  ,  2610 322 365

Τηλ. Εργοθεραπεία : 2610 346451

Email : moc.l1680232908iamg@1680232908paife1680232908kikit1680232908yelis1680232908on1680232908

Δευτέρα – Παρασκευή  8:00 π.μ. – 3:00 μ.μ.