Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα

Το ακτινολογικό εργαστήριο λειτουργεί υπό τη διεύθυνση της ιατρού κ. Αθηνάς Κοντραφούρη. Το εργαστήριο άρχισε και αυτό να λειτουργεί την ίδια περίοδο με το βιοπαθολογικό – βιοχημικό. Ο εξοπλισμός του τότε ήταν κυρίως ένα ακτινολογικό μηχάνημα για τις ακτινογραφίες. Στη συνέχεια το ακτινολογικό μεταφέρθηκε στο χώρο του Πρεβεντορίου όπου και εγκαταστάθηκαν και λειτουργούσαν ένα ακτινολογικό και ένα ακτινοσκοπικό μηχάνημα, ενώ στο Νοσοκομείο παρέμεινε μόνο ένα φορητό ακτινολογικό για απλές ακτινογραφίες. Εκείνη την περίοδο τα παιδιά για πιο ειδικό έλεγχο μεταφέρονταν από το Νοσοκομείο στο Πρεβεντόριο. Μετά τη μεταφορά του Νοσοκομείου στο κτήριο του Πρεβεντορίου αναπτύχθηκε σταδιακά και το ακτινολογικό με την απόκτηση και ενός μηχανήματος υπερηχογραφίας. Τα πρώτα χρόνια το εργαστήριο λειτουργούσε με τη συνεργασία ιδιωτών ιατρών. Στη συνέχεια διορίστηκαν για να εκπληρώσουν την υπηρεσία υπαίθρου ειδικευμένοι ιατροί ακτινολόγοι. Ο πρώτος ιατρός αποκλειστικής απασχόλησης που παρέμεινε με σύμβαση στο Νοσοκομείο ήταν ο κ. Αθανάσιος Γαζής και ο πρώτος Διευθυντής του τμήματος ο κ. Δημήτριος Νασιόπουλος. Ο κ. Γαζής ήταν ο μετέπειτα Διευθυντής που συνταξιοδοτήθηκε το 2018.

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου ανανεώθηκε σταδιακά από το 2000. Το ακτινολογικό μηχάνημα που είχε αποκτηθεί το 2005 αντικαταστάθηκε εκ νέου το 2018 με μεταφορά του μηχανήματος του Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος. Το 2007 αποκτήθηκε κατόπιν δωρεάς το μηχάνημα υπερηχογραφίας και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία απόκτησης νέου μηχανήματος προς αντικατάστασή του. Το 2010 αποκτήθηκε αξονικός τομογράφος και έχει εγκριθεί η απόκτηση μαγνητικού τομογράφου.

 

Το εργαστήριο διαθέτει:

 • Ακτινολογικό μηχάνημα
 • Φορητό ακτινολογικό μηχάνημα
 • Ακτινοσκοπικό μηχάνημα
 • Μηχάνημα υπερηχογραφίας
 • Αξονικό τομογράφο

Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες θα διαθέτει και μαγνητικό τομογράφο.

 

Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο είναι:

 • Ακτινογραφίες (θώρακος, κοιλιάς, οστών κλπ.)
 • Ακτινοσκοπικές εξετάσεις (ουρηθρο-, κυστεο-γραφίες κλπ.)
 • Υπερηχογραφικές εξετάσεις (εγκεφάλου, ισχίων, κοιλίας κλπ.)
 • Αξονικές τομογραφίες

 

Ιατρικό Προσωπικό

Διευθύντρια Τμήματος

 • Αθηνά Κοντραφούρη, Διευθύντρια
  Τηλ.: 2613 612 116

Λοιποί Ιατροί ΕΣΥ

 • Βασίλειος Χαρώνης, Επιμελητής Α΄
 • Ζαφειρία Παπαθανασίου, Επιμελήτρια Β’