Λοιπά Τμήματα

Τα λοιπά τμήματα επικουρούν στην αντιμετώπιση των περιστατικών που αναζητούν υπηρεσίες υγείας από το Νοσοκομείο, αντιμετωπίζουν αλλά και συμβουλεύουν σε θέματα κοινωνικών παροχών και δομών, διατροφής καθώς και προαγωγής υγείας. Αυτά είναι:

  • Τμήμα κοινωνικής υπηρεσίας
  • Τμήμα διαιτοloγίας – διατροφής
  • Ομάδα υποστηρικτικής φροντίδας, ελέγχου και πρόληψης