Ομάδα Υποστηρικτικής Φροντίδας, Ελέγχου και Πρόληψης

Στα πλαίσια της προσπάθειας για μια ολιστική προσέγγιση και αντιμετώπιση των περιστατικών που νοσηλεύονται ή χρειάζονται εκτίμηση στα πλαίσια της πρόληψης, στο Νοσοκομείο λειτουργεί η ομάδα υποστηρικτικής φροντίδας, ελέγχου και πρόληψης. Η ομάδα αυτή αποτελείται από το εξής επιστημονικό προσωπικό:

 • Κοινωνικοί Λειτουργοί
 • Επισκέπτριες Υγείας
 • Λογοθεραπευτές

 

Συγκεκριμένα η Κοινωνική Υπηρεσία με τις Κοινωνικούς Λειτουργούς κα Αγγελική Κοψαχείλη και κα Μαρίνα Αλεξοπούλου συμβάλλουν στην πρόληψη ή την αντιμετώπιση συναισθηματικών ή κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων που δημιουργούνται από κλονισμό της σωματικής ή ψυχικής υγείας των παιδιών ή οφείλονται στην προσωπικότητα τους ή σε άλλες δυσμενείς καταστάσεις του περιβάλλοντός τους παρέχοντας:

 • Υποστήριξη γονέων και παιδιών ώστε να συνεργαστούν στη θεραπευτική διαδικασία
 • Δημιουργική απασχόληση των παιδιών κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους επιδιώκοντας τη μείωση του ενδονοσοκομειακού άγχους – Ψυχαγωγικές δραστηριότητες
 • Παροχή συμβουλευτικής, πληροφοριών και διευκολύνσεων στους γονείς που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες
 • Διασύνδεση των οικογενειών με υποστηρικτικές πηγές της κοινότητας όπου απαιτείται
 • Αναζήτηση υποστηρικτικού συγγενικού περιβάλλοντος ή άλλου πλαισίου φιλοξενίας
 • Εξυπηρέτηση βιοποριστικών αναγκών των παιδιών (δωρεάν διανομή ρουχισμού κ.τ.λ.)
 • Συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις για την παροχή εθελοντών για τη δημιουργική απασχόληση νοσηλευόμενων παιδιών που στερούνται υποστηρικτικού περιβάλλοντος
 • Αξιοποίηση δικτύου συνεργασίας με Κοινωνικές Υπηρεσίες της Κοινότητας, Εισαγγελίες Ανηλίκων και Πρωτοδικών, Αστυνομικά Τμήματα, Νοσοκομεία, Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας, Σχολεία, Σωματεία, Πρεσβείες, Μ.Κ.Ο κ.α.
 • Διεπιστημονική συνεργασία για την ολιστική προσέγγιση της θεραπείας των παιδιών
 • Συμμετοχή σε διεπιστημονικές δράσεις προς την Κοινότητα που υλοποιούνται από το Νοσοκομείο

 

Οι λόγοι παραπομπής ασθενών στην κοινωνική υπηρεσία περιλαμβάνουν:

 • Ανασφάλιστους ή άπορους ασθενείς
 • Έλλειψη στέγης ή στήριξης από οικείο περιβάλλον
 • Εγκαταλελειμμένα ανήλικα
 • Κακομεταχείριση ή κακοποίηση ανηλίκων
 • Στήριξη ασθενών με χρόνια νοσήματα
 • Ανασφάλιστοι οικονομικοί μετανάστες ή πολιτικοί πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο
 • Μετανοσοκομειακή αποκατάσταση ανηλίκων
 • Εισαγγελική εντολή

 

Συγκεκριμένα το Γραφείο Επισκεπτών/τριών Υγείας του Νοσοκομείου με την επισκέπτρια υγείας κα Βασιλική Κολυπέρα:

 • Διενεργεί εμβολιασμούς σε βρέφη και παιδιά του γενικού πληθυσμού της Πάτρας, τα οποία προσέρχονται για εμβολιασμό στο Ιατρείο Εμβολίων του Νοσοκομείου σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ιατρό του ιατρείου κ. Αθανάσιο Φίλια.
 • Πραγματοποιεί συνεδρίες συμβουλευτικής με θέμα το θηλασμό στις νέες μητέρες, την ατομική υγιεινή και τα ατυχήματα στην παιδική ηλικία στις μητέρες των παιδιών που νοσηλεύονται στις διάφορες κλινικές του Νοσοκομείου, εφόσον αυτό ζητηθεί από τους θεράποντες ιατρούς ή από τους ίδιους τους γονείς.
 • Παρέχει εκπαίδευση στην οικογένεια και στα ίδια τα παιδιά με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 σε διάφορα θέματα που άπτονται το χρόνιο αυτό πρόβλημα υγείας στα πλαίσια της συνεργασίας με τη υπεύθυνη ιατρού του ιατρείου Παιδικής Ενδοκρινολογίας Μεταβολισμού και Διαβήτη κ Μαρία Ηλιοπούλου.
 • Σε μια προσπάθεια μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού συντονίζει συνεργασίες, δράσεις και παρεμβάσεις στην κοινότητα μαζί με άλλους φορείς υγείας της πόλης αλλά και εκπολιτιστικούς συλλόγους αξιοποιώντας την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).
 • Πραγματοποιεί παρεμβάσεις αγωγής υγείας σε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης με στόχο τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς να αποκτήσουν γνώσεις για την υγεία τους και τους παράγοντες που την επηρεάζουν καθώς και τον τρόπο ζωής που θα πρέπει να υιοθετήσουν προκειμένου να προάγουν την υγεία τους.

 

Το Γραφείο Λογοθεραπείας του Νοσοκομείου με την επικουρική λογοθεραπεύτρια κα Μαρία-Κορίνα Στεφοπούλου:

 • Διενεργεί αξιολογήσεις σε συνεργασία με τον νευρολόγο του Νοσοκομείου στα πλαίσια της προσπάθειας για μια σφαιρική και ολοκληρωμένη προσέγγιση των αναπτυξιακών προβλημάτων των παιδιών
 • Πραγματοποιεί θεραπευτικές λογοθεραπευτικές συνεδρίες σε παιδιά
 • Πραγματοποιεί αξιολογήσεις σε παιδιά με διαταραχές λόγου-ομιλίας-φωνής-κατάποσης
 • Συντονίζει, συμμετέχει και πραγματοποιεί ενημερωτικές παρεμβάσεις στην κοινότητα

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ. Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας: 2613 612 151
Τηλ. Γραφείου Επισκεπτών Υγείας: 2613 612 225
Τηλ. Γραφείου Λογοθεραπείας: 2613 612 209