Τμήμα Διαιτολογίας - Διατροφής

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διαιτολογίας – Διατροφής περιλαμβάνουν τη φροντίδα για την σύνταξη και τον έλεγχο των καθημερινών διατροφικών αναγκών των εσωτερικών ασθενών, καθώς για την πληροφόρηση των ασθενών των εξωτερικών ιατρείων που έχουν ανάγκη από διαιτητική αγωγή. Στο τμήμα αυτό εντάσσονται επίσης οι επιστημονικές, οργανωτικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες όλων όσων απασχολούνται με τα τρόφιμα από την προμήθεια μέχρι την κατανάλωσή τους.

Στο τμήμα λειτουργεί Γραφείο Διαχείρισης Τροφίμων και Επισιτισμού που έχει την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος σίτισης του Νοσοκομείου (ασθενών και εφημερεύοντος προσωπικού),  τη προμήθεια, συντήρηση, αποθήκευση, παρασκευή και διανομή τροφίμων σε ασθενείς και προσωπικό καθώς και την εισήγηση για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την σίτιση.

 

Προσωπικό

  • Χαρά Μαχαίρα
  • Ανδρέας Καψής
  • 6 άτομα προσωπικού εστίασης
  • 1 μάγειρας

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ. Προϊσταμένου: 2613 612 155
Τηλ. Κουζίνας: 2613 612 136

Εκκρεμεί διορισμός διαιτολόγου