Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Υπηρεσίας περιλαμβάνουν την ευθύνη και τη συμπαράσταση των νοσηλευομένων του νοσοκομείου σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα. Η αναζήτηση και διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν τα προβλήματα αυτά κατά περίπτωση και γενικά η φροντίδα και η ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων των ασθενών στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής πολιτικής της πολιτείας.

 

Προσωπικό

Προϊσταμένη

Μαρίνα Αλεξοπούλου

Λοιπό Προσωπικό

Παναγιώτα Ζωγράφου

Ασπασία Πανταζοπούλου

Τηλέφωνο: 2613 612 151