Παθολογικός Τομέας

Ο παθολογικός τομέας περιλαμβάνει τμήματα που αντιμετωπίζουν και νοσηλεύουν όλα τα περιστατικά που χρήζουν ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση εκτός αυτά που χρήζουν χειρουργείο. Αυτά είναι:

  • Παιδιατρικό τμήμα
  • Μονάδα νοσηλείας μεσογειακής αναιμίας
  • Μονάδα προώρων