Διακήρυξη αριθ. 9/2020 για Σύμβαση Προμήθειας του είδους «Υπηρεσίες Επισκευής & Συντήρησης Εγκαταστάσεων Κτιρίου (Συντήρηση Ανελκυστήρων)» με Ανοικτή Διαδικασία με εκτιμώμενη αξία 1.279,68 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

0011δ__ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9-2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διακήρυξη αριθ. 10/2020 για Ετήσια Σύμβαση της προμήθειας του είδους «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10-2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1 3 4 5