Διακήρυξη αριθ. 7/2021 για Σύμβαση προμήθειας Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού για τη λειτουργία της Ψυχιατρικής Κλινικής Παιδιών και Εφήβων προϋπολογισθείσας δαπάνης 7109,00 € άνευ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7-2021_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV