Αναισθησιολογικό Τμήμα

Ιατροί

Ρούλα Γεωργίου – Χασαποπούλου

Αναισθησιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια

Αγλαΐα Τρίγκα

Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια

Άρτεμις Βεκράκου

Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Β΄