Παιδοχειρουργικό Τμήμα

Ιατροί

Γεώργιος Γεωργίου

Παιδοχειρουργός, Συντονιστής Διευθυντής

Αναστασία Βάρελη

Παιδοχειρουργός, Επικουρική Επιμελήτρια

Κωνσταντίνος Ζάχος

Παιδοχειρουργός, Επικουρικός Επιμελητής