Ορθοπεδικό Τμήμα

Ιατροί

Σάββας Γιακουμάκης

Ορθοπεδικός, Επικουρικός Επιμελητής

Άννα Κωνσταντοπούλου

Ορθοπεδικός, Επικουρική Επιμελήτρια

Γεώργιος Λιάπης

Ορθοπεδικός, Επικουρικός Επιμελητής

Παντελής Τσουμπός

Ορθοπεδικός, Επικουρικός Επιμελητής