Παιδοψυχιατρικό Τμήμα

Ιατροί

Βιολέτα Κοντούδη – Σιγάλα

Παιδοψυχίατρος, Συντονίστρια Διευθύντρια

Αικατερίνη Κατάτση

Παιδοψυχίατρος, Επικουρική Επιμελήτρια

Αφροδίτη Τούρκα

Παιδοψυχίατρος, Επικουρική Επιμελήτρια